สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ | ลืมรหัสผ่าน
   บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
     ลักษณะบางอย่างที่พอสังเกตุได้
     แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
    บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
     ลักษณะบางอย่างที่พอสังเกตได้
     แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
   บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
     ลักษณะบางอย่างที่พอสังเกตุได้
     แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
   บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
     ลักษณะบางอย่างที่พอสังเกตุได้
     แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
   บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
     ลักษณะบางอย่างที่พอสังเกตุได้
     แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
   บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
     ลักษณะบางอย่างที่พอสังเกตุได้
     แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
   บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์เด็กสมาธิสั้น
     ลักษณะบางอย่างที่พอสังเกตุได้
     แบบคัดกรองบุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
   บุคคลออทิสติก
     ลักษณะบางอย่างที่พอสังเกตุได้
     แบบคัดกรองบุคคลออทิสติก
   บุคคลพิการซ้อน
     ลักษณะบางอย่างพอสังเกตุได้
     แบบคัดกรองบุคคลพิการซ้อน
   แบบสอบถาม
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 93
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 279,359
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 ธันวาคม 2557
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
 ความหมายของบุคคลพิการซ้อน

                                             บุคคลพิการซ้อน               

            บุคคลพิการซ้อน ได้แก่ บุคคลที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่าหนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน
            บุคคลพิการซ้อนอาจแบ่งตามลักษณะได้ตามความพิการที่เห็นชัดเจน เช่น
               1. บกพร่องทางการเห็นร่วมกับบกพร่องอื่นๆ เช่น การได้ยิน สติปัญญา ร่างกาย การเรียนรู้ สมาธิสั้น เป็นต้น
               2. บกพร่องทางร่างกายร่วมกับบกพร่องอื่นๆ เช่น สติปัญญา การเห็น การได้ยิน การเรียนรู้ ออทิสติก สมาธิสั้น เป็นต้น 
               3. บกพร่องทางสติปัญญาร่วมกับบกพร่องอื่น ๆ เช่น สติปัญญา การเห็น ร่างกาย การเรียนรู้สมาธิสั้น เป็นต้น 
               4. บกพร่องทางสติปัญญากับบกพร่องอื่น ๆ เช่น ร่างกาย ออทิสติก สมาธิสั้น เป็นต้น
            ลักษณะความพิการซ้อนมีมากมายหลายประเภท โดยอาจจับคู่ๆ ดังกล่าวข้างต้น หลายคนมีลักษณะความพิการซ้อนมากกว่า 2 อย่าง และมีความต้องการพิการเศษแตกต่างกันต้องได้รับการช่วยเหลือตามความต้องการเพื่อพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล


Copyright by SNC9.com
Engine by MAKEWEBEASY