สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ | ลืมรหัสผ่าน
   บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
     ลักษณะบางอย่างที่พอสังเกตุได้
     แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
    บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
     ลักษณะบางอย่างที่พอสังเกตได้
     แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
   บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
     ลักษณะบางอย่างที่พอสังเกตุได้
     แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
   บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
     ลักษณะบางอย่างที่พอสังเกตุได้
     แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
   บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
     ลักษณะบางอย่างที่พอสังเกตุได้
     แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
   บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
     ลักษณะบางอย่างที่พอสังเกตุได้
     แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
   บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์เด็กสมาธิสั้น
     ลักษณะบางอย่างที่พอสังเกตุได้
     แบบคัดกรองบุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
   บุคคลออทิสติก
     ลักษณะบางอย่างที่พอสังเกตุได้
     แบบคัดกรองบุคคลออทิสติก
   บุคคลพิการซ้อน
     ลักษณะบางอย่างพอสังเกตุได้
     แบบคัดกรองบุคคลพิการซ้อน
   แบบสอบถาม
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 189
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 279,566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 ธันวาคม 2557
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
 ความหมายของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

                          บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา   
            บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่องการออกเสียงพูด     เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือคนที่มีความบกพร่องในเรื่องการเข้าใจ หรือการใช้ภาษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลักษณ์อื่นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหาของภาษา และหน้าที่ของภาษา


Copyright by SNC9.com
Engine by MAKEWEBEASY